"Den som aldrig

lever nu,

lever aldrig - 

Hvad gjør du?"

-Peter Hein

"Husk å elske 

mens du tør det.

Husk å leve

mens du gjør det."

-Peter Hein